Wat is Sportkanaal

Sportkanaal Tilburg is een nieuw initiatief om van het Wilhelminakanaal een aantrekkelijke plek te maken die uitnodigt tot sport, spel, bewegen en elkaar ontmoeten. In plaats van een barrière te vormen in de stad tussen Noord en Centrum/Zuid, krijgt het kanaal hiermee een nieuwe en verbindende functie, een duidelijk herkenbare plek in de stad.

Sportkanaal Tilburg wordt ondersteund door de gemeente Tilburg. Het idee is om de oevers van het kanaal in te richten met sport- en spelfaciliteiten. Een lang en veilig hardlooppad langs het kanaal is een belangrijk onderdeel van het plan. En een aaneengesloten fietsroute verbindt alle sportverenigingen aan het kanaal met elkaar.
Een duidelijke herkenbaarheid van de sportverenigingen aan de zijde van het kanaal biedt de mogelijkheid om een gezamenlijk gezicht uit te dragen: het kanaal als sportieve plek in de stad, een plek die uitnodigt tot ontmoeten, door middel van sport, spel, bewegen.

Kaart ontwerp fragment WEBSITE

Sportfaciliteiten

Naast het hardlooppad kun je denken aan rolstoeltoegankelijke visvlonders, klimblokken om te klimmen, free-running oefentoestellen of andere buitensportfaciliteiten. Voor de allerkleinste zijn er leuke natuurlijk ingerichte speelplekken die de verbeelding en creativiteit van het kind stimuleren.
Sportverenigingen aan het kanaal werken samen en stellen zich open op, zodat andere sporters van de faciliteiten gebruik kunnen maken, een kopje koffie kunnen drinken, even naar het toilet, flesje water vullen etc.

Pad en vlonder

Sportverenigingen openbaar

Realisatie

Het concept is bedacht door Kim de Greef, architecte, en is uitgewerkt in samenwerking met sportverenigingen, wijkraden en zorginstanties grenzend aan het kanaal. Dit heeft geresulteerd in een uitgewerkt concept dat is gepresenteerd aan de gemeente Tilburg, die het plan heeft omarmd. Dat betekent dat zij de komende jaren gaat bekijken welke onderdelen zij kan gaan realiseren.

download

Waarom Sportkanaal Tilburg

  • Beweging en bewust gezonder leven wordt alsmaar belangrijker in de huidige maatschappij.
  • Samen sporten en bewegen is een hele sociale bezigheid. En als je zelf geen zin hebt om mee te doen, is het in ieder geval leuk om naar te kijken.
  • Sport trekt mensen aan en kan worden ingezet als initiator voor de sociale cohesie tussen centrum en Tilburg Noord.
  • Sport en spel brengt mensen van alle leeftijden en achtergronden bij elkaar. En dat kan gewoon buiten, in de openbare ruimte.
  • Het sportkanaal is voor alle Tilburgers een aantrekkelijke verblijfsplek in de stad.
  • Door nu te investeren in deze plek door het te transformeren tot interessant stedelijk verblijfsgebied, het Sportkanaal, kan deze identiteit weer positief gevolg geven aan eventuele latere ontwikkelingen in de Kanaalzone.
  • Het biedt mogelijkheden voor nieuwe sportevenementen.