Sportkanaal Tilburg verbindt

Sportkanaal Tilburg is een nieuw initiatief om van het Wilhelminiakanaal een aantrekkelijke plek te maken die uitnodigt tot sport, spel, bewegen en elkaar ontmoeten. In plaats van een barrière te vormen in de stad tussen Noord en Centrum/Zuid, krijgt het kanaal hiermee een verbindende functie als aantrekkelijke plek.

Lang en veilig hardlooppad
Sportkanaal Tilburg is een burgerinitiatief dat wordt ondersteund door de gemeente Tilburg. Het idee is om de oevers van het kanaal in te richten met sport- en spelfaciliteiten. Een lang en veilig hardlooppad langs het kanaal is een belangrijk onderdeel van het plan. Dit pad verbindt alle sportverenigingen aan het kanaal met elkaar en biedt de mogelijkheid om een gezamenlijk gezicht uit te dragen: het kanaal als sportieve plek in de stad, een plek voor sport, spel, bewegen en elkaar ontmoeten.

Realisatie
Het concept is bedacht door Kim de Greef, architecte, en is uitgewerkt in samenwerking met sportverenigingen, wijkraden en zorginstanties grenzend aan het kanaal. Dit heeft geresulteerd in een uitgewerkt concept dat is gepresenteerd aan de gemeente, die het plan heeft omarmd. Dat betekent dat zij de komende jaren gaat bekijken welke onderdelen zij kan gaan realiseren.

Open dag langs het kanaal
Intussen hebben de sportverenigingen langs het kanaal besloten een gezamenlijke open dag te gaan organiseren onder de vlag van het Sportkanaal Tilburg. Deze samenwerking van hockey- en tennisvereniging, voetbalverenigingen, roeiverenigingen en wijkraden mag gerust uniek worden genoemd. De voorbereidingen zijn volop gestart. De open dag is gepland op 10 oktober 2015.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *