Eerste actie van Sportkanaal Tilburg

Sportkanaal Tilburg organiseert op 10 oktober 2015 een gezamenlijke open dag van alle sportverenigingen langs het Wilhelminakanaal. Dit is de eerste actie waarmee Sportkanaal haar gezicht aan Tilburg kan laten zien. Iedereen is welkom om op 10 oktober te komen kijken en deel te nemen aan allerlei activiteiten tussen 10.00 en 16.00 uur.

Kanaal krijgt een sportief karakter in de stad
Sportkanaal Tilburg is een burgerinitiatief, gestart door Kim de Greef, architect. Zij bedacht een concept om van het Wilhelminakanaal een plek te maken waar mensen kunnen sporten, bewegen en elkaar ontmoeten. In plaats van een barrière te vormen in de stad tussen Noord en Centrum/Zuid, krijgt het kanaal hiermee een aantrekkelijke functie. Samen met sportverenigingen, wijkraden en zorginstanties langs het kanaal is het concept verder ontwikkeld. Met als eerste resultaat nu een gezamenlijke open dag.

Een mooi lang hardlooppad
Kim: “Ik had nooit gedacht dat het zo goed zou lopen. Van begin af aan heb ik veel positieve reacties ontvangen op het idee om van het kanaal een Sportkanaal te maken. De gemeente Tilburg heeft het initiatief ondersteund, zodat ik de ruimte kreeg om draagvlak te krijgen voor het idee en het verder te ontwikkelen. En nu zijn we samen met de sportverenigingen de eerste concrete actie aan het voorbereiden. Het uiteindelijke doel is het kanaal zo in te richten dat het uitnodigt tot sport, spel, bewegen en elkaar ontmoeten. Een mooi hardlooppad langs het kanaal is daar een onderdeel van. Maar dat zal nog wel enkele jaren in beslag nemen, voordat het zover is.”

Unieke samenwerking Sportverenigingen
De sportverenigingen langs het kanaal spelen een belangrijke rol in de realisatie van het Sportkanaal. Door te verbinden, kunnen zij elkaar versterken. En door open te staan voor publiek, kunnen zij hun legitimiteit in de stad verder vergroten. De samenwerking tussen voetbalverenigingen, hockey- en tennisvereniging en roeiverenigingen kun je gerust uniek noemen. Op het sportveld elkaars grootste concurrenten, in het Sportkanaal trekken zij gebroederlijk samen op.

Deelnemers zijn tot nu toe de voetbalverenigingen Zigo, Noad, Longa, SVG , Omnivereniging Were Di, Tilburgse open roeivereniging (TOR) en roeivereniging Vidar. Ook behandelcentrum De Hazelaar en meerdere wijkraden zijn actief. Zo vormt het Sportkanaal een breed lint door de stad voor jong en oud. Stap op 10 oktober op de fiets en doe mee!