Activiteiten

Om Het Sportkanaal te realiseren gebeuren er allerlei activiteiten.

Eerste gezamenlijke open dag! De Sportverenigingen langs het kanaal organiseren een gezamenlijke open dag op zaterdag 10 oktober van 10 tot 16 uur.
Dit is de eerste concrete activiteit onder de noemer van Het Sportkanaal Tilburg.
Download de pdf, bekijk de route en zorg dat je alle stempels op deze kaart ophaalt.

download pdf

We verloten enkele leuke sportpakketjes onder de volle ingeleverde stempelkaarten.

Deelnemers open dag 2015:

Presentaties

Er zijn regelmatig presentaties of bijeenkomsten waarin we uitleg geven over Het Sportkanaal en de wijze waarop dit burgerinitiatief vorm krijgt. Je kunt hierbij denken aan:

  • Presentatiepanelen tijdens wijkmarkt Oud Noord om buurtbewoners te informeren over het idee.
  • Presentatie bij ALV Tilburgse Sportraad (TSR). Zij zet zich actief in voor de belangenbehartiging van haar leden en het sportbeleid in de gemeente Tilburg in het algemeen.
  • Deelname aan de Partnerparade, georganiseerd door de Provincie Brabant met als doel initiatieven van burgers uit de provincie op te halen.
  • Presentaties aan diverse raadscommissies.
  • Interview tijdens cultureel café op zondag 31 mei 2015

We hebben zes informatiepanelen. Bekijk deze via de downloadknop.

download pdf informatiepanelen

Wil je een presentatie geven over Het Sportkanaal, dan kun je deze panelen lenen.
Stuur een mailbericht aan info@kimdegreef.nl.

Goed idee en wil je meedoen?

Wil jij een bijdrage leveren aan het realiseren van het Sportkanaal. Heb jij hier (concrete) ideeën voor? Dan komen we graag in contact met jou.